Prednosti stanovanj.

 • Odprta, svetla in uporabniku prijazna arhitekturna zasnova
 • Sodobna odprta bivalna  zasnova
 • Velike steklene površine
 • Na vseh oknih in balkonskih vratih zunanje žaluzije na motorni pogon.
 • Določena stanovanja naravno osvetljena s 3 strani.
 • Klimatska naprava vgrajena v vsako stanovanje.
 • Dvigalo za vse etaže.
 • Lokalni rekuperator v vsakem stanovanju.
 • Varnostna, protivlomna in protipožarna vhodna vrata.
 • Varovana podzemna garaža.
 • Lastniška parkirna mesta pred lastniško shrambo v kletni etaži.
 • Kovinska protipožarna vrata shramb – v kleteh.
 • WC školjke brez roba (rimfree) za višjo čistočo in lažje čiščenje.
 • Termostatske armature za tuš in kad.
 • Visoko-kvalitetna sanitarna keramika in oprema (Villeroy&Boch, Hansgrohe, Grohe, oz. podobno)
OBJEKT

Tehnične značilnosti

Arhitekturna zasnova objekta

Vila blok Pobrežje bo zasnovan kot večstanovanjska stavba s 26 stanovanji, načrtovana kot sestav dveh lamel, ki sta med seboj povezani s skupnim hodnikom in stopniščno vertikalo. Etažnost objekta: K+P+1N+2N. V pritličju bo 8 stanovanj (od tega 2 za funkcionalno ovirane osebe), 9 večnamenskih shramb, vhodna avla z vetrolovom, hodnik in skupna kurilnica. V 1. in 2. nadstropju bo po 9 stanovanj. Stanovanja so predvidena kot 2 sobna, 3 sobna, 4 sobna in 5 sobna. Svetla višina stanovanjskih prostorov bo 2,50 metra. V kleti objekta bo 17 večnamenskih shramb in 36 parkirnih mest. V pritličju se izvede še 10 parkirnih mest od tega 2 primerna za funkcionalno ovirane osebe in namenjena stanovanjema primerna za funkcionalno ovirane osebe.

Zunanja ureditev

Povozne površine bodo asfaltirane oz. tlakovane in izvedene s padci proti odtokom za meteorno kanalizacijo. Odvod meteornih vod z objekta bo izveden v ponik na pripadajočem zemljišču. Okolica objekta bo ozeljenjena in zasajena z grmovnicami ter drevesi, po predvidenih poteh tlakovana. Vgrajena je urbana oprema, igrala za otroke, klopi in koši za smeti ter osvetlitev. Zagotovljen bo dostopen pokrit večnamenski prostor za shranjevanje koles ali drugih skupnih stvari. Mesta za smetnjake so locirana izven stavbe.

Fasada

Fasada bo izolacijska, izolirana s toplotno izolacijo grafitni EPS stiropor debeline 16 cm, mestoma s toplotno izolacijo kamene volne glede na zahteve požarne študije o zaščiti pred požarom. Transparentni deli fasade so zasteklitve s 3-slojnim termoizolacijskim steklom v PVC izvedbi okvirjev v barvi po izbiri arhitekta (predvidoma temno-siva/bela). Fasadne odprtine bodo PVC okna oz. balkonska vrata v kombinaciji s fiksnimi zaszeklitvami.

Streha

Streha bo delno ravna, delno enokapna, blagega naklona in ni pohodna. Pokrita bo s strešno FPO/TPO oz. PVC folijo nad toplotno izolacijo z izvedenimi minimalnimi padci proti odtočnim elementom.

Vhodi

Glavni vhod na vhodni – ulični strani, bo omogočal stalen nadzor nad vstopanjem v stavbo in dostavo pošte. Pred vhodna vrata z vgrajeno električno ključavnico bo vgrajen domofon z vgrajeno kamero ter vezan na notranjo enoto domofona posameznega stanovanja. Stranski vhod bo na severni strani objekta in namenjen evakuaciji ter dostopu do prostora za smeti, zunanjih površin z ogroškimi igrali, itd... Stanovanja bodo dostopna preko skupnega stopnišča/hodnika in dvigala. Dostop v klet bo za stanovalce po stopniščni vertikali in z dvigalom. Uvoz za vozila bo izveden preko klančine.

Konstrukcija stopnic in podestov

Konstrukcija stopnic in podestov bo iz AB plošč in AB stopniščnih ramen. Osebno dvigalo bo električno, vrvno, brez-strojnično, omogočalo bo prevoz funkcionalno oviranih oseb. Dvigalo se pritrjuje na AB konstrukcijo jaška. Vrata v kabini bodo omogočala vstop invalidom, skladno z zahtevami slovenskega standarda.

Temelji

Objekt bo temeljen s pasovnimi armirano-betonskimi (AB) temelji na nivoju kletne etaže, različnih širin s posameznimi točkovnimi razširitvami skladno s statičnim izračunom. Glavna konstrukcija nosilnih sten, plošč, stebrov nosilcev, vezi, itd.. bo izvedena v armiranobetonski izvedbi debelin 20-30 cm, glede na statični izračun. Nadstropja: Nosilni zidovi v AB in zidani izvedbi bodo debeline 20 in 25 cm in bodo v konstrukcijskem rastru nosili medetažne AB stropne plošče debeline 20-25 cm. Predelne stene znotraj posameznega stanovanja bodo izvedene z 2x obojestransko mavčno kartonskimi ploščami na pocinkanih profilih z vmesnim slojem izolacije steklene volne. Skupni hodnik in stopnice bodo iz AB stopniščnih ramen in AB plošč podestov. Fasadne stene bodo delno iz AB zidov oz. delno zidane debeline 20-25 cm.

Stavbno pohištvo

Vsako stanovanje bo imelo vgrajena protivlomna in proti-požarna vhodna stanovanjska vrata s kukalom. Vsa zunanja okna, balkonske in fiksne zasteklitve so izdelane iz PVC profilov odličnih toplotnih karakteristih (6 komorni profil) ter opremljena s 3-slojnim izolacijskih steklom karakteristike Ug=0,6 W/m2K ali bolje. Okovje za odpiranje oken in balkonskih vrat omogoča krilno/ventus ali drsno/ventus odpiranje. Senčila bodo zunanje žaluzije standardne izvedbe z vgrajenim motornim pogonom. Izvedba kaset za zunanje žaluzije bo podometna. Okenske police ob stavbnem pohištvu so predvidena v ALU/PVC izvedbi v barvi okna oz. kamen (granit). Notranja stanovanjska vrata med prostori bodo izvedena v sistemu enokrilnih polnih vrat v suho-montažni steni. Krila so polna, brez brazde v barvi po izboru arhitekta. Vrata so opremljena s standardnim okovjem, ključavnico in kljuko.

Talne obloge v stanovanju

Stanovanjski prostori, sobe in delno kuhinje bodo po tleh finalizirani z večslojnim gotovim parketom, lakiranim z visoko odpornim lakom za parket, primernim za talno ogrevanje. Tlak sanitarij in kopalnic bo iz keramike. Možno je, da si proti doplačilu kupec izbere drugačno talno oblogo, enake višine kot predvideno. Prostori shramb in tehničnih prostor bodo v tlaku iz protiprašnega premaza oz. zagaljenega kvarza. Skupni hodniki in stopnišča od pritličja do mansarde bodo v tlaku iz keramike. Lože bodo imajo na pripravljeno toplotno in hidroizolacijo položeno leseno oz. WPC talno oblogo.

Obdelava sten

Površine sten bodo standardno glajene in slikane s poldisperzijskimi barvami (bela). Površine sten v kopalnicah in wc-jih bodo obložene s keramičnimi ploščicami po izbiri arhitekta ter delno pleskarsko slikane (belo). Vse armirano-betonske stene bodo slikopleskarsko slikane. AB stene v kletnih etaži niso slikopleskarsko obdelane - surovi beton.

Obdelava stropov

Stropi (AB plošč) bodo slikopleskarsko glajeni in slikani (bela) ter deloma izvedeni s spuščeno stropno mavčno oblogo na pocinkanih profilih. Obešeni stropovi bodo imeli ustrezno dimenzionirano podkonstrukcijo, ustrezno kitani ter finalno slikopleskarsko glajeni in slikani (belo). Stropovi v kletnih etažah bodo izvedeni kot surovi beton.

Ograje

Ograje stopnišča bodo iz kovine – po detajlu arhitekta. Ograje na terasah bodo kovinske z oblogo, ustrezne nosilnosti – po detalju arhitekta. Skupna višina ograje za zaščito pred padcem znaša 100 cm. Odprtine v ograji bodo onemogočale prehod predmetov s premerom več kot 12 centimetrov. Stopnišča so na eni strani opremljena z oprijemalom za roke.

Ogrevanje

Objekt bo priključen na plinsko omrežje zemeljskega plina s skupno kurilnico v pritlični etaži za ogrevaneje prostorov in pripravo tople sanitarne vode. Vsa stanovanja bodo imela vgrajeno talno ogrevanje za ogrevanje, s stanovanjskim razdelilnikom. Krmiljenje ogrevanja bo izvedeno preko sobnega stenskega termostata za celotno stanovanje. Merjenje porabe toplotne energije bo ločeno za vsako stanovanje s sistemom daljinksega odčitavanja.

Hlajenje

Vsa stanovanja bodo imela v osrednji prostor vgrajeno split stensko klimatsko napravo, hladilne moči 2,5 - 3,5 kW (glede na velikost stanovanja).

Vodovod in kanalizacija

V kopalnici bodo vgrajeni umivalnik in kopalna kad oz. tuš prha. Straniščna školjka s splakovalnikom bo nameščena v kopalnici ali v stranišču ali drugi kopalnici v odvisnosti od tipa stanovanjske enote. WC školjke bodo viseče, brez roba (rimfree), nameščene na podometne splakovalnike. Vgrajene bodo sanitarne armature v kopalnicah in sanitarjah, v kuhinjah bo instalacija vode zaključena s kotnimi ventili. Za tuš oz. kad bo vgrajena termostatska nadometna armatura. Zastori v kopalnicah (tuš kabine, itd...) niso vključeni, so predmet indivudualne opreme. Vsa odpadna voda bo iz stanovanj vodena v skupno stanovanjsko kanalizacijsko omrežje. V vsakem stanovanju bo zagotovljen priključek za namestitev standardnega pralnega stroja 60x60 cm. Merjenje porabe hladne in tople vode bo ločeno za vsako stanovanje z merilniki priključenimi na sistem daljinskega odčitavanja. Objekt bo imel skupno pripravo tople sanitarne vode z vgrajenim zalogovnikom tople vode.

Prezračevanje

Vsa stanovanja imajo zasnovano naravno prezračevanej preko oken. Za prezračevanje kopalnic in sanitartnih prostorov bodo v stanovanjih vgrajeni sanitarni ventilatorji. Za odzračevanje kuhinje bo pripravljen cevni priključek za napo. Za prezračevanje dnevnobivalnega prostora bo pripravljena cev in električni priključek ter omogočena naknadna vgradnja rekuperatorske prezračevalne naprave.

Elektroinštalacije

Objekt bo prikljčen na javno elektro omrežje, ustrezno ozemljen ter z vgrajenim strelovodom. Vsako stanovanje bo imelo lastno merilno mesto porabe električne energije, stanovanjski razdelilnik z vgrajenimi avtomatskimi varovalkami ter FID zaščitnim stikalom. Električni priključek stanovanja bo z glavnim varovalnim elelementov 1xDII35A, možna kasnejša nadgradnja na 3x25A. Stikalna in vtična tehnika po stanovanjih bo MODUL sistem (bela) z možnostjo kasnejše menjave okvirjev in tipk posameznih stikal. Osvetljitev stanovanj bo naravna preko steklenihi površin oz. svetili (svetilke niso vključene), vklop/izklop preko stikal. V kopalnicah bodo pripravljeni priključki za pralni stroj in vtičnica za možnost vgradnje električnega kopalniškega radiatorja. V kuhinjah bo pripravljen priključek za električni štedilnik, pomivalni stroj in napo.

Komunikacije

Vsako stanovanje bo imelo lastno komunikacijsko omarico s priključkom optične komunikacijske napeljave (Telekom, Telemach) ter notranji razvod po bivalno/spalnih prostorih z UTP in coax vodniki.

Električna vozila

Za vsako parkirno mesto v kletni garaži bo pripravljena predinstalacij za izvedbo lastne opreme (polnilnika) za električno vozilo, ter po želji kupca tudi dodatno dobavljena in montirana.

Splošno

Za vse možne dodatne želje kupcev bo postavljen rok do katerega se mora kupec zanje pisno dogovoriti, sicer se izvede standardno predvidena oprema in izvedba – dogovor kot dodatek k predpogodbi. Možna so odstopanja, do katerih lahko pride pri izvajanu del, kot posledica posamezih detaijlov izvedbe gradbeno obrtniških del ali na podlagi želj bodočih kupcev po specifičnih spremembah, če le te ne vplivajo na druge posamezne dele ali skupne dele, ter na samo pridobitev uporabnega dovoljenja.

Informacije

Tel: 041 632 776 ali 041 373 111
E-mail: prodaja@vilablok-pobrezje.si
PON-PET: 9:00-14:00

Investitor
UREN d.o.o.
PE Maribor:   Ulica Staneta Severja 9
Telefon:          +386 41 632 776 ali +386 41 373 111
E-mail:            prodaja@vilablok-pobrezje.si
Pon – pet:      9:00-14:00
Pravno obvestilo

Vsi podatki in slikovni material, ki so objavljeni na spletni predstavitvi, so zgolj informativne narave in investitorja ne zavezujejo. Investitor si pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli in brez posebnega predhodnega opozorila spremeni. Kupec je dolžan pred nakupom nepremičnine vse pomembne podatke skrbno preveriti. Pridržujemo si pravico do napak pri objavi.
Prodaja – Maja Lipnik s.p., univ. dipl. prav. s PDI, zap. št. v imeniku nep. posrednikov: 0034900357
Politika zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in piškotki